ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Κώστας Πετρίδης. Αποστρατεύθηκε από το Λ.Σ με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ. Εφοδιάσθηκε με άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών (2119.3.3/8/08-02-2010 του ΓΚΛ 20).Από 20/05/14 πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτής με τον αριθμό 50/20-5-14 πιστ. ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου ΓΚΛ 50/2013.

  • Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών
  • Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Κερατσινίου στο Τμήμα Χειριστών Μικρών Σκαφών
  • 28 Χρόνια Καριέρας στο Λ.Σ.
  • Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών (2012 – 2023)
  • Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Κερατσινίου στο Τμήμα Χειριστών Μικρών Σκαφών
  • 28 Χρόνια Καριέρας στο Λ.Σ.