ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αρχική Διαδικασία Εξέτασης

Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους διενεργούνται από τα Κεντρικά Λιμεναρχεία Πειραιά και Λαυρίου. Η επιτροπή αποτελείται από τρεις Αξιωματικούς ΛΣ. Αρχικά οι υποψήφιοι εξετάζονται στην θεωρητική δοκιμασία και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι απαντήσουν σωστά σε 18 ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται στο εγχειρίδιο που διανέμεται δωρεάν από την Σχολή μας στους υποψηφίους. Στην συνέχεια, και αφού πιστοποιηθεί η επιτυχία στη θεωρητική δοκιμασία, ακολουθεί η πρακτική εξέταση στο σκάφος. Εκεί εξετάζεται η δυνατότητα του υποψήφιου να εκτελέσει χειρισμούς πλαγιοδέτησης, πρυμνοδέτησης, πλεύρισης και πλωροδέτησης. Επίσης οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ανάγνωση ναυτικού χάρτη, εύρεση στίγματος, χάραξης πορείας, χρήση πυξίδας, χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και στους ναυτικούς κόμπους (καντιλίτσα, τσακιστός, σταυρόκομπος). Σημειώνεται ότι οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους Έλληνες. Αν δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα η εξέτασή τους γίνεται με παρουσία πιστοποιημένου επαγγελματία μεταφραστή στη γλώσσα επιλογής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε δυο (2) ενότητες:
α) θεωρητική – γραπτή (09:00 π.μ.)
β) πρακτική στο σκάφος (11.00 πμ.).

Στην θεωρητική εξέταση, οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (τριπλή επιλογή). Επιτυγχάνουν όσοι απαντήσουν ορθά σε 18 τουλάχιστον ερωτήσεις.

Στην πρακτική εξέταση, οι υποψήφιοι καλούνται να εκτελέσουν (με το σκάφος στο οποίο εκπαιδεύτηκαν) χειρισμούς προσέγγισης σημείου με την πλώρη, την πρύμνη και τις παρειές του σκάφους. στην διάσωση ναυαγού και στην αποφυγή εμποδίου στην θάλασσα. Ταυτόχρονα εξετάζονται προφορικά για τις γνώσεις τους σε στοιχεία ναυτιλίας, ΔΚΑΣ και χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων καθώς επίσης και στη γνώση τους στους ναυτικούς κόμπους.

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ