Εκπαίδευση

Αρχική Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η έδρα της Σχολής μας βρίσκεται στον Πειραιά επί της οδού Κ. Κανάρη 10. Από τις αρχές του 2014,για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής επεκτάθηκε με παράρτημα στο Λαύριο, επί της οδού Μουσουργού Μητροπούλου 22. Η εκπαίδευση σύμφωνα και με το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί και θεωρηθεί από τα Κεντρικά Λιμεναρχεία Πειραιά και Λαυρίου περιλαμβάνει τρεις (03) τομείς:

α) Τρεις (03) ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης ΔΚΑΣ (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Σύγκρουσης)
β) Τρεις (03) ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης Ναυτιλίας
γ) Τρεις (03) ώρες πρακτικής εκπαίδευσης στην θάλασσα
ως κατωτέρω:
δ) Εκπαίδευση εκτός Λιμένα

i) Διεθνής κανονισμός προς αποφυγή σύγκρουσης
ii) Κανόνες χειρισμού και πλεύσεως
iii) Φανοί, σχήματα ημέρας, ηχητικά σήματα
iv) Υποχρεώσεις χειριστών ταχυπλόων σκαφών και jet-ski
v) Βασικές γνώσεις μηχανολογίας
vi) Βασικές γνώσεις μετεωρολογίας
i) Ανάγνωση ναυτικού χάρτη
ii) Εύρεση στίγματος
iii) Χάραξη πορείας
iv) Αναγνώριση φάρων
v) Αναγνώριση αβαθών, υφάλων, σκοπέλων, ισοβαθών καμπυλών
vi) Μέτρηση αποστάσεων στη θάλασσα
vii) Χρήση πυξίδας

Τα ανωτέρω θεωρητικά μαθήματα διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, στις εγκαταστάσεις των Σχολών μας στον Πειραιά και στο Λαύριο.

i) Βασική επιθεώρηση καλής λειτουργίας σκάφους και μηχανής, προετοιμασία απόπλου
ii) Χειρισμοί εντός λιμένος: πλωροδέτηση, πρυμνοδέτηση, πλαγιοδέτηση, πλεύριση
iii) Ναυτικοί κόμποι, αγκυροβολία, πρόσδεση στις λιμενικές εγκαταστάσεις, άπαρση
iv) Αποφυγή εμποδίου στην θάλασσα, διάσωση ναυαγού

Η πρακτική εκπαίδευση διενεργείται με τα κορυφαία πανελληνίως υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά σκάφη:
→OCEANIC 6,60μ. με μηχανή MERCURY 4 stroke 150 HP
→BENETEAUSUNDECKFLYER 550 με μηχανή YAMAHA 4 stroke F 100 HP

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ